De leerlingen die de school wil afleveren zijn maximaal competente jongvolwassenen, die hun eigen positie, breed in een veranderende maatschappij weten te vinden en vast te houden in iedere levensfase. De school stoomt de leerlingen klaar, voor een zo volwaardig mogelijk functioneren in onze samenleving. Wanneer leerlingen het praktijkonderwijs verlaten, stromen zij uit naar een plaats op de arbeidsmarkt en zijn zij in staat om zelfstandig te functioneren. Om dat te bereiken hanteert de school verschillende vormen van stages. De stages zijn een verplicht onderdeel van het curriculum. De school heeft hierin de regie.

Unit 1 en 2, onderbouw

In unit 1 maken leerlingen kennis met werk door de praktijkvakken te volgen en de interne stage te doen.

In unit 2 krijgen de leerlingen uitbreiding van de praktijkvakken en volgen naast interne ook de maatschappelijke stage. 

Voordat een leerling maatschappelijke stage kan volgen, moet hij/zij eerst twee interne stages voldoende hebben doorlopen.

Leerlingen lopen 6 weken intern stage binnen onze school. Het aantal dagen/momenten per week is afhankelijk van de stage.

 Wij bieden de volgende interne stages aan:

 • Receptie school
 • Brood- en banketafdeling
 • De wasserij
 • Facilitaire dienst (te denken aan: schoolwinkeltje, verzorgen koffie en thee voor personeel)
 • In- en uitleenbalie (magazijn en repro)
 • De milieudienst (binnen en buiten)
 • Assistent leerwerkplaats
 • Assistent techniek
 • Assistent muziek
 • Assistent handvaardigheid
 • Assistent bieb
 • Assistent keuken en catering in unit 1, 2 en 3
 • Assistent brood en banket
 • Assistent houtbewerking
 • Assistent creatief
 • Assistent technische dienst

Unit 2, Maatschappelijke stage

In unit 2 maken de leerlingen voor het eerst buiten de schoolpoorten kennis met werk door de maatschappelijke stages (MaS). Dit is een vorm van leren waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van het doen van vrijwilligerswerk kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Een MaS bestaat uit vrijwilligerswerk doen voor een non-profit organisatie (bijvoorbeeld een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winst-oogmerk. Het zijn activiteiten die bijdragen aan een behoefte in de samenleving. Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

De maatschappelijke stages kunnen zowel individueel als in groepsverband, structureel of incidenteel plaatsvinden. De begeleiding nemen de maatschappelijke stagebegeleider van PPL en de praktijkbegeleiders ter plekke voor hun rekening. De maatschappelijke stages bieden een goede voorbereiding op de externe stages van de bovenbouw.

Wij bieden oa de volgende maatschappelijke stages aan:

 • Helpen in een buurthuis
 • Sportactiviteiten organiseren
 • Werken op de dagbehandeling van een zorgcentrum
 • Werken op maneges, bv. manege Pergamijn
 • Dagactiviteiten van Mondriaan
 • Gered gereedschap
 • De Voedselbank
 • De Boodschappendienst van Meander thuiszorg
 • Meehelpen in de huishoudelijke- en technische dienst van musea
 • Slot Schaesberg

Afmelden/ziek melden maatschappelijke stage:

Indien je niet naar de maatschappelijke stage kan komen melden je ouders/verzorgers je af vóór 8.30 uur bij:

 • je stagebegeleider mw. Mingels 045-5615593
 • je stageplek; telefoonnummer staat in het contract.

Mw. Mingels zal de groepscoach en de schooladministratie informeren over je afwezigheid.

Unit 3, bovenbouw

Externe stage: In de laatste fase van het schooltraject (vanaf circa 16 jaar) wordt de leerling aan een vaste begeleider / stagecoach / mentor gekoppeld. Deze mentor begeleidt de leerling naar een arbeidsplek in de regio. In unit 3 starten de leerlingen met een oriëntatie op de arbeidsmarkt door twee of meerdere dagen per week stage te lopen in bedrijven of instellingen buiten de school, de zogeheten ervaringsstages. Op die manier verkennen ze de arbeidsmarkt en wordt er met name gekeken naar welk werk het beste past bij een leerling. Op de andere dagen zijn de leerlingen op school. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de stage door workshops aan te bieden die passen bij het IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) van de leerling.

In het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, zoekt deze, samen met zijn stagecoach naar een plaatsingsstage die bij goed functioneren perspectief biedt op betaald werk. Wanneer een reguliere baan niet haalbaar is, kijken we samen met externe partijen (Jobcoach, gemeente en jongerenloket, MEE, reïntegratiebedrijf) naar een zogenaamd alternatief traject. Toeleiden naar een betaalde baan blijft het uiteindelijke doel.

Vervolgopleiding: Voor leerlingen die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden, bestaat er de mogelijkheid om een zogenaamde BKA- opleiding (Beroeps geKwalificeerd Assistent) bij het ROC (Regionale Opleidings Centrum) te volgen. Dit kan leiden tot een MBO-diploma op niveau 1 (Entree). Hiervoor heeft PPL een samenwerkingsovereenkomst met het Arcuscollege afgesloten. Docenten van PPL- unit 3 begeleiden deze leerlingen tijdens hun 1- jarige opleidingstraject.

Nazorg: Het bedrijf, de school en de nieuwe werknemer vinden het belangrijk dat de arbeidsovereenkomst na de plaatsing een succes wordt. Schoolverlaters worden om die reden nog 2 jaar lang gevolgd door school. Samen met leerling, ouders, werkgever en externe instanties bekijken we hoe intensief de nazorg moet zijn.

Te denken valt aan:

 • Een jobcoach (bijv. van PPL);
 • De eigen mentor;
 • De jongerenconsulent van betrokken gemeente.

Waar gaan onze leerlingen heen? ( cijfers 2016/2017)

 PPL uitstroom:

Vervolgopleiding (PRO, vmbo,mbo) 41 %
Arbeidscontract 44 %
Re-integratietraject Gemeente (toeleiding naar werk) 11 %
Verhuizing, emigratie 2 %
Niet bemiddelbaar, onbekend 1 %
Dagbesteding 1 %

20 kandidaten zijn geslaagd voor de VCA cursus en 27 van de 29 kandidaten zijn geslaagd voor de Entree opleiding bij Arcus. SVS schoonmaak: alle 6 de kandidaten zijn geslaagd.

Direct naar