Wat wij doen

Wij willen onze leerlingen leren hoe ze hun eigen weg kunnen vinden na deze school. Bij ons ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze daar goed gebruik van kunnen maken. Want in een maatschappij die almaar verandert, is het belangrijk dat zij steeds weer een goede plek weten te vinden. Om hen meer te kunnen bieden werken we intensief samen met de Katholieke school voor Praktijkonderwijs en met de overige locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg om onze leerlingen een goede overgang te bieden naar een beroep.

Wat we bieden

Op onze school leren leerlingen hun kansen te pakken. Ze werken samen, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. We geven hen zelfvertrouwen mee, sociale vaardigheden en een reëel beeld van hun beperkingen en mogelijkheden. Zo bereiden we hen voor op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap in de 21e eeuw.

We helpen bij de overgang naar een plaats op de arbeidsmarkt of naar het mbo. Als dat nodig is, kunnen we ook orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning en begeleiding bieden.

Onze leerlingen

De praktijkscholen in Parkstad Limburg hebben samen ongeveer 500 leerlingen. Deze leerlingen komen uit Vaals, Valkenburg, Simpelveld, Gulpen-Wittem, Heerlen, Sittard, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Maastricht, Echt, Margraten, Meerssen, Schinnen, Simpelveld, Stein en Onderbanken. Ook leerlingen van Gastenhof uit Urmond, Landgraaf en Simpelveld zitten op onze school. De meeste leerlingen komen van speciale basisscholen, andere uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Openbaar vervoer

De school ligt in het centrum van Heerlen, op loopafstand van het NS-station, waar ook alle regionale busverbindingen aankomen en vertrekken.

Direct naar