Positive Behavior Support (PBS)

Vanaf schooljaar 2014 – 2015 zijn we op PPL gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak om positief gedrag te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch klimaat. PBS is een geïntegreerde methode voor het beheersen van gedrag op zowel school- als klassenniveau. De methode helpt om op een eenduidige manier met gedrag om te gaan. PBS zorgt ervoor dat er in de school duidelijkheid ontstaat over welke gedrag gewenst is, hierdoor vormt men een omgeving die voorspelbaar, gestructureerd en veilig is. Met het hele PPL-team en alle leerlingen hebben we bepaald dat respect, vertrouwen en veiligheid de basis zijn van waaruit we willen werken. Ook het gedrag dat we van de leerlingen verwachten, is hierop gebaseerd. We willen op deze manier een sfeer op school versterken die veilig is voor iedereen. Waar iedereen elkaar respecteert en vertrouwt. Waar voor iedereen duidelijk en zichtbaar is wat er verwacht wordt en waarbinnen al onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandigheid. We doen dit op school samen met de leerlingen en alle personeelsleden, maar we vinden het ook belangrijk het samen met u te doen! Ons voornemen is dan ook om ouders steeds meer te betrekken bij het gedachtengoed van PBS.

Groeien naar zelfstandigheid vanuit de waarden Respect, Veiligheid en Vertrouwen.

Aan deze waarden zijn de hierop volgende schoolafspraken gekoppeld.

Afspraken

 • Ga met respect om met je omgeving en de mensen om je heen. Luister naar iedere medewerker.
 • Geen alcohol, drugs, messen, vuurwerk, steek- of slagwapens en ongepaste tijdschriften / boeken. Ook zakmessen zijn verboden en gereedschappen of sportartikelen die als slag- of steekwapens kunnen worden gebruikt. Als we vermoeden dat verboden spullen verborgen zijn in kluisjes (mogelijkheid tot huren), tassen of kleding, openen we de kluisjes ongevraagd, of sommeren we de eigenaar die middelen of voorwerpen in de tas of de kleding te tonen. Bij het aantreffen van gestolen goederen, wapens of drugs waarschuwen we altijd de politie. Ook preventief houden we controles op al die zaken.
 • In het gebouw gelden de volgende afspraken:
  • niet roken.
  • petten of andere hoofddeksels afzetten.
  • correcte kleding dragen.
  • zichtbare, uitneembare piercings tijdens de lessen verzorging uitdoen en vaste piercings afplakken.
  • eigen geluidsapparatuur en / of mobiele telefoon uit tijdens de lessen, eventueel wel via klassenafspraken.
 • Blijf van een ander en van zijn / haar spullen af.
 • Houd je aan de schooltijden.
 • Ouders / verzorgers melden leerling af wanneer hij / zij niet naar school of stage kan komen. Dit gebeurt telefonisch tussen 08.00 uur en 09.00 uur op telefoonnummer 045 – 561 55 55 bij de receptionist(e).
 • Verlof alleen met toestemming.
 • Afmelden bij de in- en uitbalie met toestemming van de coach als je het schoolgebouw tussentijds verlaat en aanmelden bij de in- en uitbalie als je er weer bent.
 • Op het plein loop je met je fiets / brommer aan de hand, vergeet hem niet af te sluiten op de daarvoor bestemde plaats.
 • Leerlingen mogen de praktijklessen alleen volgen als ze de benodigde werkkleding / werkschoenen of gymkleding dragen.
 • Energiedrankjes als Red Bull of Gatorade nemen we in beslag als er taurine en cafeïne op het etiket staan omdat ze slecht zijn voor de concentratie.
 • De enige plek waar nog mag worden gerookt is de aangegeven plek op het plein.

Advies:

 • Laat kostbare spullen thuis! De school is hier niet verantwoordelijk voor.
 • Kom niet aan het ontruimingsalarm. Ouders moeten dan betalen voor onkosten bijvoorbeeld voor de komst van de brandweer.
 • Wie met opzet schade veroorzaakt aan gebouw en / of inventaris betaalt daar zelf voor.
 • De directie kan ouders / verzorgers en leerlingen de toegang tot de school ontzeggen.
 • Geen alcohol op schoolfeesten. We controleren streng.
Direct naar