De school stelt elk jaar gratis het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Maar voor andere zaken vraagt de school een aanvullende bijdrage. Het betreft activiteiten die goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Bij het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier met de zaken / activiteiten waarvoor een aanvullende bijdrage gevraagd wordt.

In ieder geval moeten ouders speciale kleding kopen voor praktijk- en sportlessen. Zonder die kleren kunnen de leerlingen niet meedoen. Ouders kunnen deze kleding via de firma Wijzenbeek aanschaffen of ergens anders, maar moeten wel voldoen aan de eisen van de school.

Ouders met een minimum inkomen kunnen via de gemeente waarin ze wonen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. De daarvoor bestemde aanvraagformulieren kunt u bij uw woongemeente verkrijgen. Ook is het mogelijk via de Stichting Leergeld financiële ondersteuning te krijgen.

Meer informatie over de ouderbijdrage en de benodigde schoolspullen is te vinden onder het kopje “ouders” elders op deze site.

Direct naar