Doelgericht leren

Wij gaan ervan uit dat ieder mens wil leren. Daarom zijn de vragen, behoeften en mogelijkheden van de leerlingen belangrijk. We willen maatwerk bieden en hen leren keuzes te maken. Ze werken vooral praktisch en komen dan problemen tegen. Wij begeleiden ze om hun eigen oplossingen te zoeken. Wij kijken en luisteren goed naar onze leerlingen en niet alleen in de lessen of op school. Door samen te werken met andere instanties en bedrijven, lukt het ons ze ook buiten school in een goed spoor te zetten.

Wat wij belangrijk vinden

  1. We geloven in respect voor ieders persoonlijke capaciteiten en overtuigingen.
  2. We geloven ook in personen. Daarom maken we voor iedere leerling een individueel plan met schoolvakken, vakgericht onderwijs en arbeidstraining.
  3. We denken dat onze leerlingen overzicht nodig hebben. Dus horen onze leerlingen bij een vaste groep met een vaste coach. Als het even niet lukt op school door gedrag of leerproblemen, worden leerlingen geholpen weer het juiste spoor te vinden, door maatwerk en intensieve individuele begeleiding in een tijdelijke bovenschoolse voorziening die dicht bij school staat.
  4. We willen graag samenwerken. Met elkaar, maar ook met instanties zoals het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, gemeenten, Parkstad, Maecon, MEE, Alcander, bedrijfsleven, Arbeidsintegratiebedrijven, Jeugdhulpverlening, Sociale Werkvoorziening, Bureau Jeugdzorg, Bureau Voortijdig Schoolverlaten, Veiligheidshuis, de Koraalgroep en Jongerenloket / Werkplein UWV.
Direct naar