Alle leerlingen ontvangen op de eerste schooldag, een lesrooster waarin het lesprogramma en de tijden zijn weergegeven. Iedere dag starten de leerlingen om 08:30 uur de dag met een startmoment samen met een coach.

De gehele week is er een lesprogramma van

08.30 tot maximaal 15:05 uur. Onderstaand een overzicht van de lesmomenten en tijden.

1e lesuur 8:30 – 9:15
2e lesuur 9:15 – 10:00
3e lesuur 10:00 – 10:45

pauze 10:45 – 11:00

4e lesuur 11:00 – 11:45
5e lesuur 11:45 – 12:30

pauze 12:30 – 12:50

6e lesuur 12:50 – 13:35
7e lesuur 13:35 – 14:20
8e lesuur 14:20 – 15:05

Alle leerlingen blijven over en ze mogen tijdens de pauzes het schoolplein niet verlaten. Tijdens de pauzes wordt er door teamleden toezicht gehouden. Leerlingen zorgen zelf voor brood en drank (bijv. blikjes, pakjes). Grote flessen drank en energiedrank zijn niet toegestaan.

In het winkeltje kunnen tijdens de pauzes gezonde en duurzame producten gekocht worden, dus geen Mars, Snickers, chips, en dergelijke. Geef uw zoon / dochter geen ongezonde snacks mee naar school.

Direct naar