Werkkleding en gymkleding

Alle leerlingen hebben hun rooster en weten wanneer er praktijkvakken zijn, welke spullen ze bij zich moeten hebben en welke regels gelden. U kunt uw kind(eren) helpen letten op de volgende zaken:

Gymnastiekonderwijs
Iedereen heeft gymkleding, gymschoenen, shampoo en handdoek. Kan uw kind niet aan de gymles deelnemen, dan moet u ons een brief daarover sturen.

Techniek, leerwerkplaats en Casco
Sieraden af / uit en haren vastgebonden met een elastiekje. Voor de veiligheid zijn veiligheidsschoenen verplicht. Iedereen draagt een stofjas bij de technische vakken. Leerlingen kunnen bij de firma Wijzenbeek werkschoenen en een stofjas kopen. In deze praktijkvakken werken we met materialen die niet uitwasbaar zijn.

Keuken, verzorging en bakkerij

Geen sieraden om, geen zichtbare piercings, de haren vastgebonden en geen gelakte nagels. De school verstrekt werkkleding en deze dient gedragen te worden.

Voor alle praktijk- en gymlessen geldt: leerlingen die zich hier niet aan willen houden, kunnen niet deelnemen aan de les en moeten de tijd na school inhalen. Natuurlijk lichten we de ouders / verzorgers in.

Studiefinanciering

De school helpt u graag bij het invullen van de formulieren voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Deze regeling is inkomensafhankelijk.

Medicijnen

Sommige leerlingen zijn tijdens de schooltijden aangewezen op medicatie. Dan overleggen we met ouders / verzorgers en het zorgteam hoe dat gaat gebeuren.

Waardevolle zaken

Leerlingen kunnen beter geen waardevolle zaken mee naar school nemen zoals een radio, I-pod, mp-3 speler, dure merkkleding, gouden sieraden, etc. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies. De school stelt voor alle leerlingen kluisjes ter beschikking voor het opbergen van hun spullen. Voor de sleutel wordt €10,00 borg gerekend. De school mag controle uitoefenen op de inhoud van de kluisjes in aanwezigheid van de huurder en / of politie. Fietsen en bromfietsen moeten altijd met een extra kettingslot aan de fietsenstalling bevestigd worden om diefstal te voorkomen. Voor beschadiging en diefstal is de school niet aansprakelijk. Dit geldt ook op stageplaatsen.

Pesten

In de introductieperiode besteden we aandacht aan gezond gedrag. Dan komt ook pestgedrag aan de orde. Maar pesten gebeurt ook bijvoorbeeld op Facebook. Zorg dat u weet wat uw zoon / dochter doet achter de computer bij chatboxen en op Facebook. Op de website van digibewust.nl kunt u informatie krijgen over hoe u uw kind goed leert omgaan met sociale media.

Verzekeringen

Bij schoolactiviteiten zijn leerlingen, medewerkers en vrijwilligers verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

De ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade als kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school is dus niet altijd aansprakelijk; alleen als zij echt te kort schiet. Als bijvoorbeeld onder de gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt dat niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Ook is de school niet aansprakelijk bij onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders, zijn zelf verantwoordelijk als ze schade veroorzaken. Ouders / verzorgers moeten dus zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Foto´s

Steeds vaker krijgen wij bezoek van bv. journalisten of van collega’s uit het onderwijs. Dan worden foto’s en video-opnamen gemaakt voor publicatie. Ook op onze website staan foto’s van leerlingen. Als een ouder of leerling daar bezwaar tegen heeft, kunnen ze dit schriftelijk aan de schoolleiding kenbaar maken.

Direct naar